Looiservice

LOOISERVICE

Tot 1 juni 2016 boden wij een algehele looiservice voor allerhande diersoorten. Als gevolg van verscherpte regelgeving zijn wij genoodzaakt de looiservice drastisch in te perken. Vee of landbouwhuisdieren, zoals runderen (Schotse hooglanders uitgezonderd), paarden, schapen en varkens, kunnen wij niet meer aannemen.

Uiteraard kunt u huiden van deze soorten nog wel laten looien, maar u dient ze zelf bij een looierij af te leveren. Voor geslacht vee gelden inmiddels strikte regels. Voor de grensovergang (indien er controle is) en voor de administratie van de looierij dient u oornummers, een veterinairverklaring met UBN nummers en verklaring van het slachthuis (EG-nummer) te overhandigen. Huiden dienen minimaal 4 weken op schrift aantoonbaar in het zout te hebben gelegen, alvorens getransporteerd of eventueel ingevroren te worden.

Wat kunnen wij nog wel voor u betekenen?

Huiden van ‘wilde’ dieren, zoals vossen of herten, nemen wij nog steeds aan. Zowel van particulieren als van preparateurs. Hoe de huiden aangeleverd moeten worden, kunt u lezen onder ‘Inzouten en bewaren’. Onze looiservice betreft zowel prepareerlooien als zachtlooien. Dit houdt in dat wij het transport van en naar een looierij voor u afhandelen. Wij brengen eens per 2 à 3 maanden (afhankelijk van het seizoen) de verse huiden naar de looierijen in Duitsland en halen dan de op dat moment gereed zijnde huiden weer op.

Wanneer u van onze looiservice gebruik wilt maken, verzoeken wij u vooraf per email of telefonisch contact op te nemen voor de aanlevering van uw huid(en). Indien u ervaren bent met voorbereidend vilwerk, dient u de huid geheel vlees- en vetvrij aan te leveren, de lippen, oogleden en oren gesplitst te hebben en de neushuid van het kraakbeen gescheiden te hebben (zie ook ‘Zelf villen?’). Gevilde huiden moeten gezouten worden, zie ‘Inzouten en bewaren’. Indien u geen ervaring met villen of splitsen heeft, kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Hiervoor wordt een toeslag doorberekend voor werk en afvoer van het kadaver of dierlijke resten (Cat. I destructiemateriaal). De ingezouten huid dient na de afvloeiperiode zo compact mogelijk opgevouwen en in een plastic zak met zo min mogelijk lucht verpakt te worden, eventueel vervolgens invriezen. Betreft het een compleet dier, dan dient u het dier z.s.m. na afkoelen (lichaamstemperatuur moet omlaag voor het invriezen!) in te vriezen.

Indien het om een beschermd dier gaat, dient u een verklaring van legale herkomst (dieren verkregen uit jacht, beheer of schadebestrijding zoals zwijnen of herten) in te vullen. Gaat het om dieren die überhaupt niet geschoten mogen worden, dan verzorgen wij vanaf 1 januari 2017 de vergunning voor u (een vervoersverklaring van de politie is per 1 januari 2017 afgeschaft, de preparateur regelt dat nu zelf) of dient u een kopie van uw CITES document af te geven indien het om een soort op 1 van de CITES bijlagen gaat.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Omdat wij de huiden ingevroren of gezouten aannemen, kan vooraf geen controle op de kwaliteit van de huiden plaatsvinden. Als gevolg van de verschillende methoden van voorbewerking door onze opdrachtgevers, alsmede door kwaliteitsverschillen in de aangeleverde huiden zelf, kunnen beschadigingen bestaan welke pas tijdens het looiproces zichtbaar worden. Omdat het looiproces niet op industriële wijze, maar stuksgewijs handmatig wordt verzorgd, zijn zowel Bos en Fauna, mede handelend onder de naam ‘Veluws Prepareer Atelier’, als de looierijen Birke en Geishler&Paul genoodzaakt zich vrij te waren van iedere aanspraak op uitval van huiden of het ontstaan van kale plekken in een huid tijdens het looiproces. Elke aan Bos en Fauna c.q. Gerberei Birke c.q. Gerberei Geishler&Paul verstrekte opdracht om huiden te (laten) looien geschiedt derhalve geheel op en voor risico van de opdrachtgever. De looierijen behoud zich het recht voor om slechte/rotte huiden zonder melding vooraf uit het looiproces te halen. Op dit gebied zijn de ‘algemene voorwaarden’ van de betreffende looierij van toepassing.

Voorbeelden van diersoorten die veel zacht gelooid worden:

– Edelherten
– Damherten (zomervacht)
– Reeën (zomervacht)
– Moeflons
– Wilde zwijnen (wintervachten)
– Vossen (wintervachten)
– Dassen
– Marters
– Hazen en konijnen
– Beverratten en muskusratten
– enzovoort!

Vragen of wij u van dienst kunnen zijn? Stuur bij voorkeur even een mail naar info@bosenfauna.nl.