Cursus prepareren van zoogdieren

CURSUS PREPAREREN VAN ZOOGDIEREN

Deze cursus richt zich specifiek op het prepareren van (kleine) zoogdieren. Zo worden tijdens de praktijklessen eekhoorns, muskusratten, marterachtigen en een ander zoogdier, afhankelijk van de voorraad, behandeld. Uiteraard krijgt u de benodigde theoretische informatie, maar deze is beperkt tot wat u in de praktijk nodig heeft. Ter ondersteuning ontvangt u bij deze cursus enkele readers waarin u e.e.a. na kunt lezen.

Het is vooral een praktische cursus waarbij de elementaire basistechnieken van het villen, de huidconservering, het vervaardigen van kunstlichamen en het modelleren van zoogdieren worden onderwezen.

Houdt u er rekening mee dat u naast de cursusdagen ook thuis werk dient voor te bereiden. Het gaat dan met name om het conserveren van huiden en het maken van kunstlichamen en postamenten.

 

 

DUUR VAN DE CURSUS:
14 dagen, start meerdere keren per jaar (voor data, zie de link ‘Lesrooster’ onderaan)

KOSTEN (2022):
€ 2.541,00 incl. BTW
€ 2.100,00 excl. BTW

LOCATIE:
Schaarsbergen (Arnhem)