Cursus prepareren van vogels

CURSUS PREPAREREN VAN VOGELS

Deze cursus richt zich specifiek op het prepareren van vogels. Zo worden tijdens de praktijklessen kraaiachtigen, watervogels, hoenders en roofvogels of grote parkieten behandeld (soorten zijn afhankelijk van beschikbaarheid). Uiteraard krijgt u de benodigde theoretische informatie, maar deze is beperkt tot wat u in de praktijk nodig heeft. Deze informatie wordt u ook middels readers ter beschikking gesteld.

Het is vooral een praktische cursus waarbij de elementaire basistechnieken van het villen, de huidconservering, het vervaardigen van kunstlichamen en het modelleren van vogels worden onderwezen. Houdt u er rekening mee dat u naast de cursusdagen ook thuis werk dient voor te bereiden. Het gaat dan met name om het conserveren van huiden en het maken van kunstlichamen en postamenten.

DUUR VAN DE CURSUS:
14 dagen verspreid over plm. 4 maanden, start in het najaar

Voor data, zie de link ‘Lesrooster’ onderaan

KOSTEN (2023):
€ 2.590,00 incl. BTW
€ 2.140,50 excl. BTW

LOCATIE:
Schaarsbergen (Arnhem)

OVERIGE INFORMATIE

Uitgebreide informatie CPV

Lesrooster CPV groep 16 (gestart 24 september 2022)  

Lesrooster CPV groep 17: data nog niet bekend – start september 2023