Corona maatregelen

CORONA MAATREGELEN

Om de kans op overdracht van het Covid-19 virus tijdens de cursussen en workshops te beperken, is een aantal maatregelen getroffen. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM – zoveel als praktisch mogelijk in onze locatie – gevolgd.

Groepsgrootte:

Gedurende het jaar 2020 hebben wij ons pand verbouwd en alle lokalen opnieuw ingericht. Er zijn nu 3 praktijklokalen waarvan 2 gecombineerd worden voor 1 groep (lokaal 1). In dit lokaal kunnen 18 cursisten met vakdocenten verblijven met inachtneming van de afstandsregels. Hetzelfde geldt voor lokaal 2 waarin 10 cursisten met een vakdocent kunnen verblijven.

Looproute:

Er is geen verplichte looproute in het pand aangebracht, dat is praktisch niet realiseerbaar. Het is cursisten niet toegestaan van het ene lokaal naar het andere te lopen, de groepen dienen gescheiden te blijven. Bij het passeren van andere cursisten, ook in de lokalen, dient u zo veel mogelijk afstand van elkaar te houden.

Pantry:

Koffie en thee zijn te pakken in de pantry nabij de vernieuwde entree. Zodra u een consumptie heeft wordt u vriendelijk verzocht deze op uw werkplek of buiten te nuttigen. Maak plaats voor andere cursisten zodat ook zij koffie of thee kunnen pakken. Buiten zijn in de bostuin en ‘s winters onder de kapschuur verschillende zitgelegenheden geplaatst.

Werkplekken van medewerkers:

Het is cursisten of bezoekers niet toegestaan werkplekken van medewerkers, anders dan die van de vakdocenten in de lokalen, te betreden. Dit betreft het kantoor, het atelier, de voorraadopslag, de zolder en de winkel op verzenddagen (inpakbalie). Het verbod op betreden wordt met bordjes aangegeven.

Toiletten:

Onze toiletgroep is vernieuwd en aangepast. Indien alle toiletten bezet zijn wordt de cursist verzocht in de hal te wachten om geen ‘opstopping’ in het toilet te krijgen.

Hygiëne:

Bij binnenkomst moet iedereen zijn of haar handen ontsmetten met desinfectiemateriaal (ontsmettingsalcohol). Dit staat in de entree bij de voordeur.

Volgens onze standaard huisregels is het dragen van handschoenen al verplicht bij het werken met kadavers. Bij andere werkzaamheden mogen uiteraard ook handschoenen gedragen worden. Latex handschoenen zijn standaard aanwezig in de lokalen, andere (soorten) handschoenen dient de cursist zelf mee te brengen.

Mondkapje verplicht:

Het dragen van een mondkapje is conform overheidsvoorschrift verplicht buiten de leslokalen én tijdens praktijklessen omdat vakdocenten en cursisten tijdens praktijklessen door het lokaal lopen. Iedere cursist dient zelf zorg voor te dragen voor een mondkapje.

Deuren zullen zoveel mogelijk open staan om contact met deurklinken te beperken.

Meer dan anders is het noodzakelijk de handen te wassen voordat cursisten het lokaal verlaten. Willen cursisten naar de pantry of het toilet, dan moeten zij eerst in het lokaal de handen wassen!

Ventilatie:

Tijdens de lessen zullen daar waar mogelijk de ramen geopend zijn. Deuren staan al open, indien gewenst kunnen nooddeuren ook (tijdelijk) geopend worden.

Pauzes:

De docenten zullen aangeven wanneer er pauzes zijn. Getracht wordt om de cursisten niet allemaal tegelijk pauze te laten nemen, maar meer in kleine aantallen om bijvoorbeeld een wachtrij bij de koffieautomaat te voorkomen.

Bij droog weer is het sterk aanbevolen dat cursisten buiten pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld in de bostuin recht tegenover het pand. Ook kan gebruik gemaakt worden van de zitgelegenheden onder de overkapping van de kapschuur om te lunchen.

Bij slecht weer dienen cursisten hun lunch op hun eigen werkplek te nuttigen, daarbij de hygiëne betreffende te prepareren dieren in acht te nemen.

Lunches:

Meegebrachte lunches kunnen in de koelkast in de pantry bewaard worden. De cursist draagt er zorg voor dat zijn of haar voedsel goed verpakt is en dat de verpakking schoon is. Voordat de cursist de lunch uit de koelkast pakt, ontsmet hij/zij de handen met ontsmettingsalcohol om de kans op overdracht van een virus op andermans lunch te voorkomen. Aan het einde van iedere dag wordt de koelkast geleegd een schoongemaakt. Achtergebleven spullen worden weggegooid.

Schoonmaak:

Cursisten maken aan het eind van de cursusdag hun eigen werkplek zorgvuldig schoon met desinfecterend schoonmaakmiddel. De deurklinken, koffieautomaat en de toiletgroep worden gedurende de dag een paar keer schoon gemaakt.

Voorlichting:

Iedere cursist of workshopdeelnemer krijgt enkele dagen voordat de cursus of workshop begint, een mail met de voorzorgregels. Tevens wordt in die mail medegedeeld dat cursisten met ziekteverschijnselen (of cursisten met huisgenoten met ziekteverschijnselen), niet deel kunnen nemen aan deze dag. Deelnemers worden geacht hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Anders dan in de algemene voorwaarden omschreven, zullen wij deze af- of ziektemelding bij workshops niet als annulering beschouwen en de cursist eenmalig een plaats in een latere groep aanbieden (datum uiteraard in overleg) zonder dat er annuleringskosten worden berekend. Op deze nieuw aangeboden dag zijn art. 11.1 en 11.2 van onze algemene voorwaarden uitgesloten vanwege eerdere coulance. Bij herhaalde annulering is art. 11.3 per direct van toepassing. Uitgezonderd op deze tijdelijke regel zijn de 14-daagse cursussen (CPV en CPZ).

Vragenlijst (triage):

Bij binnenkomst moeten alle deelnemers een ondertekende verklaring invullen of inleveren waarin zij verklaren recent geen Covid-19 ziekteverschijnselen te hebben (gehad). Deze verklaring sturen wij de cursisten per mail toe.

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet naar de training komen. De training moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

Leren prepareren?

Meldt u zich dan aan door op de knop ‘aanmelden’ te klikken, kies de gewenste cursus of workshop en vul uw gegevens in.